Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars

De gemeente Amsterdam heeft in 2010 regels opgesteld om te bepalen in welke gebieden van de stad preventief fouilleren geoorloofd is.2013De gemeente Amsterdam heeft in 2010 regels opgesteld om te bepalen in welke gebieden van de stad preventief fouilleren geoorloofd is. Één van deze regels is dat er in een 'veiligheidsrisicogebied' jaarlijks ten minste 100 wapenincidenten per vierkante kilometer plaatsvinden. Uit onderzoek van Wij Verdienen Beter blijkt dat het veiligheidsrisicogebied zoals van toepassing in Amsterdam Oost niet voldoet aan de gestelde criteria.

In het veiligheidsrisicogebied in Amsterdam Oost wordt het minimaal vereiste aantal wapenincidenten bij lange na niet gehaald. Dit is door middel van een eenvoudige berekening aan te tonen. Er zijn twee cijfers nodig voor de berekening, het totale aantal incidenten in het gebied èn de totale oppervlakte van het gebied. Voor het gebied in Amsterdam Oost is dit respectievelijk 216 incidenten en een oppervlakte van 2,7 km2. Deze cijfers leveren een gemiddeld aantal incidenten op van 80 per km2, behoorlijk minder dan het vereiste aantal van 100.

In het aanwijzingsbesluit worden veiligheidsrisicogebieden een ‘inperking van vrijheden’ genoemd. Met verbazing is dan ook kennis genomen van de volgende stellingname van een medewerker van de Directie Jurische Zaken van de gemeente: ‘Ik merk overigens voor de volledigheid op dat zelfs in het geval uw berekening juist zou zijn - ik benadruk nogmaals dat ik geen enkele reden heb dit aan te nemen - dit voor het aanwijzingsbesluit geen gevolgen zal kunnen hebben.’

Begin december 2012 werd bij de gemeente de eerste melding gedaan van de fouten in het aanwijzingsbesluit. Vanwege uitblijven van een afdoende reactie is de melding meerdere keren herhaald. Inmiddels zijn er meer dan drie maanden verstreken en heeft de gemeente nog steeds niet de moeite genomen om de fout in het besluit te corrigeren.

Het volledige onderzoek kunt u opvragen op info@wijverdienenbeter.nl