Het einde van preventief fouilleren

Na een jaar lang touwtrekken tussen de gemeente en Peter van de Wijngaart van Wij Verdienen Beter gooide de burgemeester op de handdoek in de ring. Preventief fouilleren in Amsterdam Oost werd met onmiddellijke ingang beëindigd.2014Na een jaar lang touwtrekken tussen de gemeente en Peter van de Wijngaart van Wij Verdienen Beter gooide de burgemeester op de handdoek in de ring. Preventief fouilleren in Amsterdam Oost werd met onmiddellijke ingang beëindigd.Waarom preventief fouilleren is beëindigd
Preventief fouilleren is een heel zwaar handhavingsmiddel waarvoor we in Nederland strikte criteria hanteren. Aan deze criteria werd eenvoudigweg niet voldaan. Enerzijds geeft de wet aan dat er een verstoring dient te zijn van de openbare orde. Anderzijds zijn er de criteria van de gemeenteraad waarvan de kern is dat er minimaal 1 wapenincident per hectare dient te zijn in een gebied waar preventief wordt gefouilleerd.

Minimaal 1 wapenincident per hectare
Dit heldere en goed toetsbare criterium is waar preventief fouilleren in Amsterdam Oost al jarenlang niet aan heeft kunnen voldoen. Er zijn in Amsterdam Oost te weinig incidenten om een zwaar middel als preventief fouilleren toe te mogen passen. Door creatief rekenwerk wist de gemeente kunstmatig het incidentcijfer nog net op 1,01 te houden. Op 8 november 2013 gaf de burgemeester echter toe dat deze manier van berekenen niet correct was en paste hij het gebied in Amsterdam Oost aan. Amsterdam Oost werd door het besluit uiteraard niet crimineler, dus ook op dat besluit was nog het nodige aan te merken.

Verstoring van de openbare orde
Als niet wordt voldaan aan de criteria van de raad mag de burgemeester bij hoge uitzondering toch een gebied aanwijzen voor preventief fouilleren. Van deze uitzondering maakte de burgemeester gebruik om het Amstelstation aan te wijzen. Uit cijfers van de politie bleek echter dat er op het Amstelstation in het geheel geen wapenincidenten zijn. Bij afwezigheid van incidenten kan uiteraard ook niet gesproken worden van een verstoring van de openbare orde.