Amsterdam laks met onderbouwing veiligheidsbeleid

Uit onderzoek van Wij verdienen beter blijkt dat de aanwijzing van het overlastgebied in Amsterdam Oost onzorgvuldig heeft plaatsgevonden.12 mei 2015Per 1 april 2015 heeft de burgemeester in Amsterdam Oost opnieuw een overlastgebied aangewezen. De politie heeft in overlastgebieden de mogelijkheid om personen de toegang tot het gebied te ontzeggen. Een ‘samenscholing’ of ‘om geld vragen’ zijn al voldoende reden om een persoon te verwijderen uit een gebied. Het gebied in Amsterdam Oost wat al van kracht was (een groot deel van de Dapperbuurt) werd uitgebreid met het gehele Oosterpark. Uit onderzoek van Wij verdienen beter blijkt dat deze aanwijzing onzorgvuldig heeft plaatsgevonden.


Drugsgerelateerde incidenten Amsterdam Oost 01/14 - 02/15 Cijfers: Gemeente Amsterdam, Grafiek: Wij Verdienen Beter

Wij Verdienen Beter heeft sinds 1 april herhaalde verzoeken gedaan om meer informatie over het overlastgebied in Amsterdam Oost. In eerste instantie weigerde de Directie OOV (Openbare Orde en Veiligheid) van de gemeente Amsterdam informatie te verstrekken. Ook aanvullende verzoeken in april en mei leverden maar mondjesmaat informatie op. Uiteindelijk maakte de Directie OOV op 7 mei een evaluatie beschikbaar uit december 2014. Over Amsterdam Oost is in de evaluatie de volgende uitspraak is te lezen: ‘Zowel de objectieve- als de subjectieve veiligheidsindex zijn relatief laag en matchen dus niet met het overlastgebied.’.

Ook uit andere cijfers die op verzoek van Wij Verdienen Beter openbaar zijn gemaakt blijkt een zeer sterke daling van de incidenten in het overlastgebied. De drugsgerelateerde incidenten over de periode januari 2014 t/m februari 2015 zijn zelfs gedaald met meer dan 50 procent.

Stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Oost is Ivar Manuel van D66. In 2009 maakte de dhr. Manuel zich, als fractievoorzitter van D66 in Amsterdam, nog zorgen over de vrijheid van burgers. 'Cameratoezicht rukt op, preventief fouilleren wordt normaler en het typisch Nederlandse gedogen verdwijnt uit de bestuurscultuur' aldus Ivar Manuel in 2009. Zes jaar later is de toenmalige fractievoorzitter zelf bestuurder geworden in Amsterdam Oost en vraagt hij om meer in plaats van minder regels.

Uit het onderzoek 'Amsterdam laks met onderbouwing veiligheidsbeleid' blijkt dat de Directie OOV slordig is met dossiers over veiligheidsbesluiten van de burgemeester. Enkel na verwoede pogingen lukt het de verantwoordelijk medewerker om informatie boven water te krijgen. Uit de informatie die uiteindelijk wel boven water komt blijkt dat de argumentatie in besluiten van de burgemeester met regelmaat overdreven of zelfs onjuist is.

Het onderzoek (pdf)
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5