Steeds meer gemeenten beantwoorden op tijd hun e-mail

Voor het vijfde jaar op rij heeft Wij Verdienen Beter onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van gemeenten per e-mail. Dit jaar voldeed 86 procent van de gemeenten aan de e-mailgedragslijn voor overheden door een eenvoudige vraag binnen 2 dagen te beantwoorden. In 2018 voldeed maar 62 procent van de gemeenten aan deze gedragslijn voor overheden.

Meer gemeenten letten op privacy burger
In 2018 leek de opmars van webformulieren ten koste van e-mail bereikbaarheid gestopt te zijn. Dit jaar bleek echter dat toch weer meer gemeenten voor burgers niet meer per e-mail bereikbaar zijn. Gelukkig vragen wel steeds minder gemeenten om onnodige informatie zoals bijvoorbeeld adres, gender, woonplaats en telefoonummer. Het percentage wat op dit punt de fout in ging was in 2017 nog 17 procent, daalde in 2018 naar 15 procent en is dit jaar verder gedaald naar 13 procent. Voor het eerst was er in 2019 ook geen enkel gemeente meer die burgers verplicht om hun Burger Service Nummer te geven bij het stellen van een eenvoudige vraag. Het is goed om te zien dat gemeenten zich bewuster worden van de privacy van burgers.

Gemeenten en gender blijft een probleem
De gemeenten werden voor het onderzoek benaderd door mystery-burger Kaya van den Eijnden. Er zijn zowel veel mannen als vrouwen die Kaya als voornaam hebben. 164 gemeenten (36 procent) doet een gokje of Kaya een man of een vrouw is in plaats van een genderneutrale aanhef te gebruiken in hun antwoord. Ook een grote stad als de gemeente Utrecht gebruikt geen passende neutrale aanhef.

Onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten
Het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten is voor het vijfde jaar op rij uitgevoerd door Wij Verdienen Beter. Alle 355 gemeenten kregen per e-mail (of indien niet beschikbaar via een webformulier) een eenvoudige vraag voorgelegd. De vraag ging dit jaar over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Overeenkomstig de e-mailgedragslijn voor overheden moet deze vraag binnen twee werkdagen beantwoord worden. In totaal 14 procent van de gemeenten was te laat met het beantwoorden van de vraag. Bij 38 gemeenten moest de vraag na 4 weken worden herhaald omdat nog geen antwoord was ontvangen. Van 7 gemeenten werd in het geheel geen antwoord ontvangen op de eerste of de tweede e-mail.

Goed bereikbaar!
Dat het contact met de burger ook wel goed kan verlopen bewijzen de 119 gemeenten die niet alleen gewoon bereikbaar zijn per e-mail en ook verder geen drempels opwerpen voor het stellen van een vraag. Ze antwoordden snel en stelden geen onnodige vragen die inbreuk maken op de privacy van hun burgers.

Heeft u vragen over het onderzoek?
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Wij Verdienen Beter op info@wijverdienenbeter.nl of op 06-51319704. De gehele dataset van het onderzoek is ook te downloaden als xls-bestand.